titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte

Filosofie & RetoricaDe fraai vorm gegeven reeks 'filosofie & retorica' bevat sleutelteksten uit de geschiedenis van de retorica en de filosofie. De teksten zijn veelal voor het eerst in Nederlandse vertaling beschikbaar. Ze worden steeds begeleid door uitvoerige en originele essays, die de praktische bruikbaarheid van deze klassieke werken voor de hedendaagse lezer direct duidelijk maken.

De vormgeving is van rudo Hartman.

De reeks staat onder redactie van Keimpe Algra (1959), hoogleraar antieke en middeleeuwse wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht, Jeroen Bons (1960), emeritus bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de retorica aan de Universiteit van Amsterdam, fellow van University College te Utrecht, en universitair docent literatuurwetenschap van de Universiteit Utrecht, Marc van der Poel (1957), hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, Theo Verbeek (1945), emeritus faculteitshoogleraar aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en Wessel Krul (1950), emeritus hoogleraar Moderne Kunst- en Cultuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
Lysias Redevoeringen
isbn 978 90 6554 3110
Vico Over aard en doel van de moderne wetenschap
isbn 978 90 6554 2014| € 19,95
Gorgias Het woord is een machtig heerser
isbn 978 90 6554 3011
Valla Om de waarheid en het recht
isbn 978 90 6554 2021
Epicurus Over de natuur en het geluk
isbn 978 90 6554 2915
Longinus Het sublieme
isbn 978 90 6554 3028
Demetrius De juiste woorden
isbn 978 90 6554 3127
Quintilianus De opleiding tot redenaar
isbn 978 90 6554 4230| € 49,95
Dante Pleidooi voor de eigen taal
isbn 978 90 6554 4728| € 24,95
Spinoza Verhandeling over de verbetering van het verstand
isbn 978 90 6554 4629
Tacitus Tegen het verval van de retorica
isbn 978 90 6554 3523
Burke Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone
isbn 978 90 6554 1925
Heraclitus Aldus sprak Heraclitus
isbn 978 90 6554 4841
Bilderdijk, Kinker & Van Hemert Als van hooger bestemming en aart
isbn 978 90 6554 4438| € 24,95
Descartes De passies van de ziel
isbn 978 90 6554 4339| € 28,50
Pico Rede over de menselijke waardigheid
isbn 978 90 6554 4520
Lessing Laoco├Ân
isbn 978 90 6554 4346| € 24,95
Capellanus Liefde
isbn 978 90 6554 4490| € 24,95
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag

Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon