titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden
vormgeving rudo Hartman

104 bladzijden
isbn 978 90 6554 3011
nur 730 | 810

eerste druk uitverkocht :
verkrijgbaar als paperback

omslag

"Bezielde bezweringen door middel van woorden verschaffen genot en verwijderen smart. Want als de kracht van de bezwering zich mengt met de mening van de ziel, benevelt zij haar, doet haar zwichten, verandert haar door toverij"
- Gorgias van Leontini


Gorgias Het woord is een machtig heerserGorgias (480-380 vC) is een van de grondleggers van de Griekse retorica. Hij was een rondtrekkend retoricus en filosoof, die beroemd en berucht was om zijn ingenieuze redeneringen en zijn elliptische en po√ętische stijl. De macht van het woord is niet enkel toe te schrijven aan rationele argumentatie: ook het bespelen van gevoelens heeft een voorname plaats. Een beheersing van verstand en gevoel is daarom de voorwaarde voor een effectieve retorische techniek.

Plato maakte hem tot prototype van de sofisten en kritiseerde hem en zijn methode in de dialoog Gorgias. In de Helena en de Palamedes gebruikt Gorgias met opzet overbekende mythische verhalen en figuren zodat zijn redeneringen door iedereen precies gevolgd kunnen worden. Zijn Over het niet-zijnde of over de natuur, dat slechts gedeeltelijk bewaard is gebleven, is te beschouwen als een tot in het extreme doorgevoerde kritiek op Parmenides' filosofie, dat alles wat wij waarnemen slechts schijn is.

Alle redevoeringen en fragmenten van Gorgias zijn in Het woord is een machtig heerser opgenomen en door Vincent Hunink voor het eerst in Nederlandse vertaling beschikbaar gemaakt. Jeroen Bons schetst in zijn voorwoord de betekenis van Gorgias in de geschiedenis van de retorica, Jaap Mansfeld analyseert in zijn nawoord Gorgias' denkbeelden, en beschrijft de rol van Gorgias in het filosofische debat van zijn tijd.

Dit is het derde deel in de serie Filosofie & Retorica onder redactie van Keimpe Algra, Jeroen Bons, Wessel Krul, Marc van der Poel en Theo Verbeek.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon