titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden
vormgeving rudo Hartman

152 bladzijden
isbn 978 90 6554 4629
nur 730

eerste druk uitverkocht :
verkrijgbaar als paperback

omslag

'Spinoza’s hersengymnastiek in de Verhandeling heeft tot doel te laten zien dat onze twijfels, verzinsels en onware ideeën louter inbeeldingen zijn. Echte kennis staat in een één op één relatie tot de werkelijkheid en alle inbeelding, twijfel en onzekerheid is dus het product van kennis op lagere niveaus'
- Han van Ruler, Filosofie Magazine


Spinoza Verhandeling over de verbetering van het verstandBaruch de Spinoza (1632-1677) is de eigenzinnige, doelbewuste en onverschrokken denker bij uitstek. De vader van de Verlichting is hij genoemd, een monument voor de vrijheid van denken.

De Verhandeling over de verbetering van het verstand – Tractatus de intellectus emendatione – en over de weg waarlangs dit het beste tot de ware kennis der dingen kan geraken behoort tot Spinoza's vroege werken, evenwel pas verschenen na zijn dood in 1677.
De Verhandeling is als een inleiding tot de filosofie, waarin de afstand tussen de gewone lezer en de filosofie wordt overbrugd. Spinoza presenteert zijn traktaat als een kleine natuurgeschiedenis van de geest en diens ideeën. Zijn eigenlijke methode is niet zozeer gericht op de verbetering maar veeleer op een bevrijding of 'emancipatie' van het verstand.
De geboorte van de Verlichting kondigt zich aan.

De Verhandeling is vertaald, ingeleid, van aantekeningen en een nawoord voorzien door Theo Verbeek.

Dit is het tiende deel in de serie Filosofie & Retorica onder redactie van Keimpe Algra, Jeroen Bons, Wessel Krul, Marc van der Poel en Theo Verbeek.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon