titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden
vormgeving rudo Hartman

140 bladzijden
isbn 978 90 6554 3127
nur 730 | 810

eerste druk uitverkocht :
verkrijgbaar als paperback

omslag

'Waarom is stijl van levens-
belang? Waarom houdt u van uw liefste vrienden? Niet omdat ze altijd gelijk hebben en altijd het ideale gezelschap vormen Integendeel, u raakt ontroerd wanneer ze met de voor hen karakteristieke stembuiging, handgebaren en oogopslag de grootste nonsens verkondigen of de onaardigste dingen zeggen. Stijl is belangrijker dan wat iemand te vertellen heeft. De juiste woorden is een hecht doortimmerd leerboek over stijl'
- Piet Gerbrandy, De groene Amsterdammer


Demetrius De juiste woorden



De juiste woorden is een handleiding voor redenaars en schrijvers. De kracht en het vermogen om te overtuigen worden bepaald door de juiste verhouding tussen de vorm en de inhoud van een betoog. De juiste woorden bevat een uitgewerkte stijlleer, waarin aandacht wordt besteed aan woordkeus, woordplaatsing, opbouw van zinnen, keuze van argumenten, toepassing van beeldspraak. Met talloze illustratieve voorbeelden uit de klassieke literatuur -po√ęzie, geschiedschrijving, filosofie - laat Demetrius zien, dat onderwerp, gelegenheid en publiek bepalend zijn voor het register waarin een redevoering dient geschreven of uitgesproken te worden.

Demetrius laat zijn toehoorders zorgvuldig en heel precies de functie en de effecten van de juiste of verkeerde woorden proeven. Op de weg van Aristoteles naar Quintilianus vormt Demetrius een klassieke en interessante halte. Als didactisch en literair-kritisch geschrift is De juiste woorden een brontekst in de geschiedenis van de retorica en de literaire kritiek, en onverminderd een inspirerend pleidooi voor de beheersing van de taal.

Dick Schenkeveld (1934-2021)vertaalt en bespreekt het werk fijnzinnig en precies, op een wijze die aan de oorspronkelijke bedoeling van de auteur recht doet.

Dit is het zevende deel in de serie Filosofie & Retorica onder redactie van Keimpe Algra, Jeroen Bons, Wessel Krul, Marc van der Poel en Theo Verbeek.



Mail deze pagina



Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon