titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden
vormgeving rudo Hartman

128 bladzijden
isbn 978 90 6554 3110
nur 730 | 810

eerste druk uitverkocht :
uitgebreide herdruk als paperback in voorbereiding

omslag

'Alle lof verdient Bons voor de algemene inleiding en de introducties tot de verschillende redes. Met de aantrekkelijk uitgegeven vertaling is recht gedaan aan de rasverteller Lysias. De moderne lezer zal geboeid raken'
- Hein van Dolen, de Volkskrant

'Lysias is een levendig verteller die in eenvoudige spreektaal een zaak aan de jury voorlegt, en die overtuigend weet te zijn zonder dat zijn retorische strategie├źn hinderlijk aan de oppervlakte komen'
- Pieter Steinz, NRC Handelsblad

'Een nauwkeurige retorische analyse van Lysias' rede-
voeringen, die niet zelden drogredenen en 'sofismen' bevatten, leert ons wat bij het voeren van processen ethisch aanvaardbaar was, welke retorische middelen mochten worden aangewend'
- Toon Van Houdt, Ethische perspectieven


Lysias RedevoeringenLysias (440-380 vC) schreef zijn redevoeringen in opdracht en voor anderen: hij was een speechwriter. Deze redevoeringen laten zien dat hij een meester is in karakteriseringen, en dat de overtuigingskracht van zijn betogen uitzonderlijk is. Lysias' faam stoelt op zijn vaardigheid om retorische technieken en kunstgrepen effectief in zijn teksten te verweven. Achter de eenvoud van het gesproken woord gaan ingenieuze redeneringen en subtiele schijnargumenten schuil. Jeroen Bons presenteert in deze publicatie een heldere en genuanceerde vertaling van zeven belangrijke redevoeringen, waarvan sommige voor het eerst in het Nederlands beschikbaar komen, en geeft een schets van de historische betekenis van Lysias voor de ontwikkeling van de retorica.

De redevoeringen zijn vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jeroen A.E. Bons, vertaler, en voormalig hoogleraar in de geschiedenis van de retorica.

Dit is het eerste deel in de serie Filosofie & Retorica onder redactie van Keimpe Algra, Jeroen Bons, Wessel Krul, Marc van der Poel en Theo Verbeek.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon