titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte

Aristoteles in Nederlandse vertaling


De belangrijkste werken van de grondlegger van het westerse denken voor het eerst integraal in de Nederlandse taal beschikbaar.


Sedert 1999 verschijnt de reeks ARISTOTELES IN NEDERLANDSE VERTALING met zekere regelmaat. De belangrijkste werken van de grondlegger van de westerse wetenschap, de vader van de filosofie, komen hiermee, veelal voor het eerst in de Nederlandse taal beschikbaar. De betekenis van Aristoteles (384-322 vC) voor de ontwikkeling van het denken en voor de geschiedenis van de wijsbegeerte, de wetenschap en de cultuur kan nauwelijks overdreven worden. Aristoteles is een universele geest met aandacht voor zeer uiteenlopende gebieden, zoals de logica, de biologie, de metafysica, de politiek en de ethiek. De werken van Aristoteles vormen de oudste ons bewaard gebleven neerslag van wat een alomvattende en systematische bestudering van de werkelijkheid genoemd kan worden. In de oudheid, de middeleeuwen, de renaissance en de nieuwe tijd hebben zijn werken altijd een centrale rol gespeeld in wetenschappelijke en wijsgerige debatten. De laatste jaren staat de bestudering van Aristoteles' werken opnieuw in de actuele belangstelling.

Doelstelling van de reeks ARISTOTELES IN NEDERLANDSE VERTALING is het voor een breder publiek toegankelijk maken van de werken van Aristoteles, die ook vanuit hedendaags wijsgerig of wetenschapshistorisch oogpunt belangwekkend zijn, en daarmee ook het stimuleren van de bestudering van Aristoteles door middel van de oorspronkelijke geschriften. Ieder deel is naast de vertaling voorzien van annotatie, inleidingen en registers die dienen om elk werk ook toegankelijk te maken voor lezers die niet klassiek geschoold zijn, die daarom geen kennis hebben van het Grieks, en niet meer dan een elementaire kennis van de geschiedenis van de Griekse filosofie.

De werken van Aristoteles zijn niet eerder op deze wijze en op deze schaal in het Nederlands vertaald. De reeks staat onder redactie van Keimpe Algra, hoogleraar antieke & middeleeuwse wijsbegeerte te Utrecht, Jan Maarten Bremer, emeritus hoogleraar Griekse taal- & letterkunde, Philip van der Eijk, Alexander von Humboldt-Professor für Klassische Altertumswissenschaften & Wissenschaftsgeschichte te Berlijn, Jan van Ophuijsen, universitair docent antieke wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht, en Carlos Steel, emeritus hoogleraar antieke & middeleeuwse wijsbegeerte te Leuven.

omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
Aristoteles Poëtica
isbn 978 90 6554 0096| € 25,00
Aristoteles Ethica
isbn 978 90 6554 0058
Aristoteles Over dieren
isbn 978 90 6554 0102| € 35,00
Aristoteles Retorica
isbn 978 90 6554 0072| € 35,00
Aristoteles Over voortplanting
isbn 978 90 6554 0171| € 35,00
Aristoteles Politica
isbn 978 90 6554 0041| € 38,50
Aristoteles Over drogredenen
isbn 978 90 6554 0140| € 30,00
Aristoteles De ziel
isbn 978 90 6554 0065
Aristoteles Lof van de wijsbegeerte
isbn 978 90 6554 0133
Aristoteles Over melancholie
isbn 978 90 6554 0003| € 9,95
Aristoteles De eerste filosofie
isbn 978 90 6554 0164| € 25,00
Aristoteles Over het geheugen, de slaap en de droom
isbn 978 90 6554 0188| € 22,50
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag

Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon