titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


214 bladzijden
isbn 978 90 6554 0140
nur 730/806
€ 30,00
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Over drogredenen lijkt geschreven met het oog op het huidige politieke debat. Confronterend'
- Erik Hendrix in Katholiek Nieuwsblad

'Meesterwerk'
- Filosofie Magazine

'Een krachttoer met schitterende oplossingen'
- Patrick Lateur in Kunsttijdschrift Vlaanderen


Aristoteles Over drogredenen



Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Pieter Sjoerd Hasper, Akademischer Rat bij de Karl Eberhard Universität te Tübingen, en Erik Krabbe, Gronings emeritus hoogleraar Logica & Argumentatietheorie.


Als de machtigste politicus van het westelijk halfrond zonder veel schaamte ondeugdelijk redeneert, niet kloppende beweringen weggeeft, halve en nog minder dan halve waarheden debiteert, ronduit liegt en soms bedriegt, dan hebben we met Aristoteles Over drogredenen een messcherpe analyse in de hand, waarmee deze en elke drogredenaar gefileerd kan worden. In Over drogredenen leert Aristoteles ons niet alleen allerlei genres bedrieglijke redeneringen te onderscheiden, te doorzien of te weerleggen, hij biedt ons van de weeromstuit ook een handleiding hoe zuiver te redeneren. Soms heb je aan je gezond verstand genoeg om een redenering te weerleggen. Maar voor de vele gevallen waarbij redeneringen worden gebruikt ‘die wel sluitend of weerleggend lijken, maar dat niet zijn’, is Aristoteles’ traktaat over drogredenen een wetsteen voor de geest. Zoals Aristoteles’ Retorica ons de kunst van het overtuigen leert, zo leert Over drogredenen ons de malicieuze redeneringen van onze tegenstanders in het debat te doorzien, te weerleggen of met de kracht van de juiste woorden te bestrijden. Wapen u tegen de drogredenaars, lees Aristoteles.



Mail deze pagina



Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon