titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


108 bladzijden
isbn 978 90 6554 0188
nur 730
€ 22,50
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Aristoteles lezen is een les in nederigheid'
- de Volkskrant

'Met een bijna onvoorstelbare intellectuele onafhankelijkheid zoekt Aristoteles naar de fysiologische oorzaken van slapen en dromen'
- Trouw

'Uniek'
-Tijdschrift voor filosofie

'De inleiding is bijzonder verhelderend en essentieel om de vertaalde teksten in hun juiste filosofische betekenis te begrijpen'
-Kleio


Aristoteles Over het geheugen, de slaap en de droom
Parva naturaliaVertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Philip van der Eijk, Alexander von Humboldt-hoogleraar 'für Klassische Altertumswissenschaften und Wissenschaftsgeschichte' aan de Humboldt-Universität te Berlijn. Van der Eijk is tevens vertaler van Aristoteles Over melancholie.

Aristoteles was een pionier op velerlei terrein van wetenschap en wijsbegeerte, zo ook op dat van de psychologie. In het verlengde van zijn fundamentele werk Over de ziel, waarin hij de basisfuncties van levende wezens uiteenzet, wijdt hij speciale studies aan het geheugen en de herinnering, slapen en waken, dromen en het voorspellen van de toekomst in de slaap. Met een combinatie van uiterst geraffineerde begrippen, een streng logische methode en scherpe empirische observaties ontleedt Aristoteles complexe verschijnselen als de werking van het geheugen en de invloed die lichamelijke factoren als leeftijd en constitutie erop uitoefenen; het mechanisme, de functie en de fasen van de slaap; het ontstaan van de dromen, hun relatie tot het leven van overdag en wat ze wel en niet vertellen over het innerlijke leven van de dromer. Tot slot onderneemt hij een ware tour de force door als een van de eersten in de geschiedenis het verschijnsel van de voorspellende droom van een rationele verklaring te voorzien.

In dit alles is zijn achtergrond als bioloog nooit ver te zoeken. Stelselmatig verbindt hij de menselijke ervaring aan die van de dierenwereld. Hij heeft voortdurend oog voor de rol van anatomische, fysiologische en pathologische factoren in de uitoefening van psychische functies en in de stoornissen die hierin optreden. Tegelijkertijd gebruikt hij met zichtbaar genoegen zijn wijsgerige begrippenapparaat om de wereld van de mentale verschijnselen te doorgronden.
Over het geheugen, de slaap en de droom vormt een uniek hoofdstuk in de geschiedenis van de psychologie, en is voor het eerst in het Nederlands vertaald.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon