titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


276 bladzijden
isbn 978 90 6554 0072
nur 730/806
€ 35,00
vierde druk


bestel
international order
omslag

'Ongehoord grondige studie naar de filosofische en psychologische grondslagen van menselijke communicatie, toegespitst op publiek taalgebruik'
- De groene Amsterdammer

'Dat nu de Retorica in een hedendaagse Nederlandse vertaling aanwezig is, daarvoor moeten wij dankbaar zijn'
- Trouw

'Aristoteles' Retorica is een meesterwerk. Maar ook de vertaling is een meesterwerk'
- Reformatorisch Dagblad

'Lees die beschaafde, genuanceerde en realistische man'
- Standaard der Letteren


Aristoteles RetoricaVertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Marc Huys (1961-2010), bij leven graecus aan de Katholieke Universiteit Leuven.

"Wat kunnen politici leren van Aristoteles?" Zie en luister naar DWDD/SummerSchool met Aristoteles in de gedaante van Gijs Scholten van Aschat.


Kiezen en beslissen is een wezenlijk onderdeel van het menselijk leven, en het vermogen om juiste keuzes en beslissingen te nemen is een voorwaarde om goed te kunnen leven. Aan het maken van een keuze gaat de vorming van een oordeel vooraf. Maar hoe komt deze tot stand? De Retorica van Aristoteles behandelt dit cruciale deel van het menselijk bestaan in de ruime contekst van communicatie tussen mensen. Behalve het woord zelf spelen bij zijn analyse ook de spreker en het gehoor een rol. De centrale gedachte is dat de retorica uiteindelijk te maken heeft met beoordelen: het gehoor zal tenslotte met de woorden van een redenaar instemmen of ze afwijzen. Het proces van overtuigen is dus gericht op het maken van een keuze.

Voor Aristoteles bestaat de retorica in het vermogen om in een gegeven situatie de beschikbare middelen te vinden om te overtuigen. De retorica geeft daarmee geen garantie op succes: zij maakt het mogelijk een beslissing te nemen. Essentieel is dat het woord van de redenaar voor zijn gehoor acceptabel is: de gekozen overtuigingsmiddelen of argumenten mogen de grenzen van het op de heersende moraal en cultuur gebaseerde verwachtingspatroon niet te buiten gaan. De taak van de redenaar is dus in principe voorbereidend van aard. Waarin schuilt dan de kracht van argumenten? Volgens Aristoteles speelt niet alleen de logica een rol. De effectiviteit van een redenering hangt ook af van factoren als de persoonlijkheid van de redenaar en de emotionele toestand waarin het gehoor verkeert. De retorica is daarom meer dan een techniek van welsprekendheid: ze behelst ook elementen van de psychologie en de sociologie. Hierin ligt de unieke betekenis van Aristoteles' Retorica: de observatie dat mensen hun beslissingen nemen als sociale wezens leidt tot een omvattende systematiek van het proces van oordeelsvorming. De retorica krijgt aldus erkenning als een puur menselijk fenomeen.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon