titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman

geïllustreerd
224 bladzijden
isbn 978 90 6554 4926
nur 680
€ 15,00
eerste druk 1998


bestel
international order
omslag

Van Heusden & Jongeneel De spiegel van Stendhal
Over de weergave van de werkelijkheid in literatuurSamenstelling & redactie: Barend van Heusden & Els Jongeneel.

Met bijdragen van: Frank Ankersmit (Waarom realisme? Historisme en norm in Auerbachs realisme-begrip), Liesbeth Brouwer (De beteugeling van de mimesis. Het realistische regiem in de Friesche volksalmanak), Claudia Clausius (De paradox van de mimesis. Spelen met realisme in het postmoderne drama), Henk Harbers (Postmodern en toch - verliefd. Mimesis in de moderne Duitse literatuur), Barend van Heusden (In het teken van de werkelijkheid. Mimesis en realisme als semiotische constructie), Els Jongeneel (Schaken met de werkelijkheid. Over mimesis in Calvino's De onzichtbare steden), Svend Erik Larsen (De kilte in de Doyenné-steeg. Een vergelijking van historische en literaire bronnen), Ellen McClure (De werkelijkheid als wapen. Protestantisme en absolutisme onder Lodewijk XIV), Hans Mooij (Het gezicht op de werkelijkheid. Over presentatie en representatie in beeldende kunst en literatuur), John Neubauer (Schiller, Verdi en Monet. Vormen van mimesis in negentiende-eeuwse muziek en beeldende kunst), Jürgen Pieters (Een evenwichtsoefening in elf bewegingen. Auerbach tussen 'old' en 'new historicism'), Christopher Prendergast (Gods verborgen gedachten. Beschouwingen over realisme).

In Le rouge et le noir gebruikt Stendhal een motto van de historicus Saint-Réal. 'Un roman: c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin.' Het hedendaagse debat over de grens tussen verbeelding en werkelijkheid toont aan dat de weg waarlangs Stendhals auteur zijn spiegel draagt niet minder problematisch is dan de spiegel zelf: ook de historische werkelijkheid bestaat, bij nadere beschouwing, uit elkaar spiegelende teksten. Hierdoor is de discussie over de literaire verbeelding en over begrippen als mimesis, realisme en (literaire) representatie, waarin literatuurbeschouwers al sinds Plato en Aristoteles verwikkeld zijn, van karakter veranderd. Steeds nadrukkelijker gaat deze over de verhouding tussen teksten en over eigenschappen van verschillende teksttypen.

Een van de mijlpalen in het onderzoek naar de literaire weergave van de werkelijkheid was het boek Mimesis. De weergave van de werkelijkheid in de westerse literatuur (1946), tijdens de tweede wereldoorlog geschreven door de naar Istanbul uitgeweken Erich Auerbach. In zijn boek geeft Auerbach een fascinerende beschrijving van de ontwikkeling van de Europese literatuur. Deze is bepaald door de geleidelijke vervaging van de grenzen tussen de 'hoge' en de 'lage' literaire genres, die in de oudheid nog strikt gescheiden waren. Aan de hand van korte fragmenten laat hij zien hoe dit proces zich in de loop van twintig eeuwen voltrok.

De spiegel van Stendhal handelt over liefdesverhalen en het drama van de werkelijkheid, over onzichtbare steden en de werkelijkheid als wapen, over Gods verborgen gedachten en een evenwichtsoefening in elf bewegingen. Vijfenzestig jaar na de verschijning van Auerbachs baanbrekende werk laat dit boek zien dat het onderzoek naar de weergave van de werkelijkheid een rijke bron blijft voor beschouwingen.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon