titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo Hartman

188 bladzijden
isbn 978 90 6554 3714
nur 620/321
€ 15,00
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Men kan zich geen betere gids wensen dan deze eminente en erudiete auteur'
- Sjoerd van Faassen

'Uitstekend, leerrijk, met briljante analyses; het boek getuigt van bewondering en kunde, is buitengewoon degelijk èn goed geschreven: ideale lectuur'
- Joris Note

'Het beste wat we over Bloem hebben'
- Kees Fens


Sötemann Een dichter en zijn wereld
Over J.C. BloemA.L. Sötemann (1920-2002) was hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Van hem is tevens Verzen als leeftocht. Over Gerrit Kouwenaar.

De bundel bevat: Bloem en de wereld. Een biografische schets; Chronologisch overzicht van Bloems gedichten; De wereld van Bloem. Het verlangen en Media vita; 'Spiegeling' en 'Grafschrift'. Twee gedichten uit de bundel Media vita; Vriendschap en affiniteit. Bloem en Van Krimpen.


A.L. Sötemann was bij uitstek de kenner van het leven en de poëzie van J.C. Bloem (1887-1966). In Een dichter en zijn wereld beschouwt hij de diverse aspecten van Bloems dichterschap. Sötemann schetst de levensloop van de dichter en geeft een helder en bruikbaar overzicht van het dichterlijke œuvre. De beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van Bloems bekende dichtbundels Het verlangen en Media vita en de analyse van de gedichten ‘Spiegeling’ en ‘Grafschrift’ zijn voorbeeldig en onovertroffen. Hij belicht tot slot de bemoeienissen van Bloem en de typograaf Jan van Krimpen met het publiceren en vormgeven van dichtbundels die onder meer tot de prachtige Zilverdistelreeks hebben geleid. De essays benaderen Bloem en zijn poëzie telkens van een andere kant, tezamen vormen ze een bestendig en doordringend beeld van de dichter en zijn wereld.

Een dichter en zijn wereld is het derde deel in de serie Poëzie & Poetica.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon