titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving Erik Prinsen
& rudo Hartman


216 bladzijden
isbn 978 90 6554 3615
nur 730
€ 15,00
eerste druk


bestel
international order
omslag

Het ideeënmuseum
Ergo cogito IVSamenstelling & redactie: Frans Geraedts en Leonard de Jong.

Met bijdragen van: Lolle Nauta (Inleiding), Ria van den Brandt (Middeleeuwse filosofie en moderne levenswijsheid), Wiep van Bunge (Vroegmoderne wijsbegeerte in Nederland), René Gabriëls (Esthetische rationaliteit in het voetspoor van Kant), Ger Groot ('Ich schreibe im Grunde französisch'), Leonard de Jong (Leve de geest), Regina Kursch (Het monadeum van Leibniz), Ruud Meij (Hegels schaduw), Jos de Mul (Essais de vie), Teun Tieleman (Oikeiôsis: morele ontwikkeling en sociale interactie volgens de Vroege Stoa), Rudi te Velde (Waarboven niets groter gedacht kan worden).

VIVO ERGO COGITO, ik denk omdat ik leef – dat staat boven de poort van Het ideeënmuseum. In deze bundel zijn de filosofen als de conservators die hun visie tonen op het verleden van de filosofie. Welk nut of welk nadeel heeft de geschiedenis van de filosofie voor het leven? De lezer wordt rondgeleid door het museum van de wijsbegeerte en ondergaat de filosofische ervaring bij de tentoonstelling van de ideeën.

In dit vierde deel van de reeks Ergo Cogito presenteren de redacteurs Geraedts & De Jong auteurs die zich bewegen op het terrein van de geschiedenis van de filosofie. Hoe en waarom stelt de ‘generatie van tachtig’ klassieke wijsgeren en aloude thema’s uit de geschiedenis van de filosofie aan de orde. Lolle Nauta typeert deze ‘tachtigers’ als een generatie van filosofen die haar inspiratie put uit de alledaagse werkelijkheid. Men zoekt in de depots van het museum van de filosofie naar buikbare ideeën en toetst deze aan de eigen ervaring van de werkelijkheid.

Dit is deel IV (1996) in de serie Ergo Cogito.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon