titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo Hartman

72 bladzijden
isbn 978 90 6554 3318
nur 620/680
€ 10,00
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Interpretaties in hun schitterendste vorm.'
- Kees Fens in de Volkskrant

'Een belangrijke en verrassende bijdrage aan het onderzoek naar de décadence in Nederland'
- Nop Maas in Vrij Nederland


Van Halsema Te zoeken in deze angstige eeuw
Sporen van décadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuwJ.D.F. (Dick) van Halsema (1943) is emeritus hoogleraar nieuwe Nederlandse letterkunde. Hij publiceerde Bijeen het vroeger en het later, een standaardwerk in het onderzoek naar de bronnen van J.H. Leopolds dichterlijk oeuvre. Te zoeken in deze angstige eeuw is de uitgebreide versie van de oratie die hij hield bij zijn aantreden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Van Van Halsema is tevens De kamer van Leopold, Dit eene brein. Opstellen over werk en dichterschap van J.H. Leopold; Epifanie, zijn uitgebreide rede bij het afscheid van de universiteit; en Vrienden & Visioenen.

Bestond er aan het einde van de negentiende eeuw een origineel decadentisme in de Nederlandse literatuur? Dick van Halsema beantwoordt deze vraag in de uitgebreide versie van zijn oratie bevestigend. En niet enkel in de sensitivistische poëzie van Gorter. In een verrassend betoog dat loopt van Van Deyssel via Van Eeden, Diepenbrock, Henriëtte Roland Holst, Leopold naar Verwey en Van Eyck wijst hij op de sporen van décadence-voorstellingen in de Nederlandse poëzie rond de vorige eeuwwisseling.

Door de centrale voorstellingen van de, overwegend Franse, literaire décadence te demonteren en te verfijnen slaagt Van Halsema er in de kernelementen van het decadentisme zichtbaar te maken in de Nederlandse poëzie van het fin de siècle. Hij laat in zijn rede tevens zien dat het voornamelijk de negatieve reacties op het buitenlandse decadentisme zijn die beeld en zelfbeeld van de Nederlandse poëziekritiek in deze periode hebben bepaald.


Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon