titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden
vormgeving rudo Hartman

194 bladzijden
isbn 978 90 6554 2533
nur 306

herdruk in voorbereiding
tweetalige uitgave
vertaald door Petrus Hoosemans


omslag

'Werkelijk schitterend vertaald'
- Philip Freriks

'Bedwelmend, symbolistisch, sterk'
- NRC Handelsblad

'Hoosemans op zijn best: van de inhoud, de beelden, de klassiek-retorische toon, het rijmschema, het algehele klimaat weet hij het maximum over te brengen'
- Filter, tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap

'Wie in ons taalgebied een beeld wil krijgen van de echte Baudelaire, zal zich dus de vertaling van Hoosemans moeten aanschaffen'
- Knack


Baudelaire De bloemen van het kwaadCharles Baudelaire (1821-1867) paart in De bloemen van het kwaad de vormvastheid van het classicisme aan de thema's van de zwarte romantiek en hij heeft hiermee de bron geslagen voor latere stromingen als decadentisme, symbolisme en modernisme.

Les fleurs du mal is het laatste klassieke dichtwerk dat een geweldige invloed heeft uigeoefend op de gehele Europese literatuur en beeldende kunsten. De moderne sensatie die Baudelaire aankondigt is karakteristiek geworden voor de twintigste-eeuwse mens. Verscheurdheid en verveling, zelfpijniging en melancholie, een overheersend gevoel van verlies. Het zijn enkel de zintuiglijke indrukken, de vluchtige momenten, geuren, een gebaar of een glimp, die het verlangen losmaken of de herinneringen opwekken aan de schoonheid of het ideaal.

De bloemen van het kwaad leest als het epos van verlangen en venijn, van lust en orde, een duivelse hymne van pijn en welbehagen.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon