titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo Hartman

182 bladzijden
isbn 978 90 6554 0966
nur 730
€ 24,50
vierde, herziene druk


bestel
international order
omslag

'Een vertaling met een zeer leerzame inleiding'
- Hans Dijkhuis, Trouw

'Zonder meer een van de meest indrukwekkende teksten uit de gehele klassieke oudheid. Wie een gelukkig mens wil worden neme Epicurus ter hand'
- Piet Gerbrandy, De groene Amsterdammer

'In het consumentenparadijs dat ons omringt als een hel, leest deze tekst als een oproep tot soberheid'

'Er komt geen God aan te pas, geen Voorzienigheid die alles stuurt en de boel bijeenhoudt. En dood is dood. Daarna is er geen hemel of hel. In plaats van zondebesef en nederigheid pleit Epicurus voor een leven vrij van lasten en open voor lusten'


Epicurus Brieven en maximenVertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Keimpe Algra (1959), faculteitshoogleraar 'Filosofie en wetenschapsgeschiedenis van de oudheid' aan de Universiteit Utrecht.Brieven en maximen bevat alle bekende en min of meer volledig overleverde geschriften van de Griekse filosoof Epicurus (341-270 vC)in Nederlandse vertaling.

De bekendste en belangrijkste is de Brief aan Menoeceus over het geluk, waarin de kern van de ethiek van Epicurus is te vinden. Tevens zijn de twee andere uitvoerige brieven vertaald, de Brief aan Herodotus waarin de natuurfilosofie van Epicurus wordt geschetst, en de Brief aan Pythocles, waarin Epicurus zijn opvattingen over de kosmos en de meteorologische verschijnselen uiteenzet. Het boek bevat bovendien de 'authentieke leerstellingen', en de 'Vaticaanse leerstellingen', samengebracht als maximen.

De levensfilosofie van Epicurus -een lofrede op soberheid en geluk- blinkt uit door eenvoud en helderheid: geluk is het doel van alle praktisch en wijsgerig streven. De vraag is, hoe bereikt de mens zijn ware levensdoel? Wat is werkelijk van waarde in het leven? Epicurus is dan vooral een praktische gids. Onze zintuigen vertellen wat goed voor ons is. Soberheid en zelfbeheersing bepalen de juiste keuze en de juiste mate van geluk, lust en vriendschap.

Keimpe Algra geeft in Brieven en maximen een uitvoerige introductie op de filosofie van Epicurus in al haar aspecten, voorziet de teksten van gedegen, precies en verhelderend commentaar, en beschrijft tevens de invloed van Epicurus' denken op de westerse filosofie. De moderne lezer krijgt een even grondig als volledig beeld van de fysica en de ethiek van Epicurus.

Dit is het vijfde deel in de serie Filosofie & Retorica onder redactie van Keimpe Algra, Jeroen Bons, Wessel Krul, Marc van der Poel en Theo Verbeek.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon