titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman

geïllustreerd
472 bladzijden
isbn 978 90 6554 0645
nur 730/820
€ 35,00
zevende druk


bestel
international order
omslag

'Uitstekende vertaling'
- NRC Handelsblad

'Wat Discipline, Toezicht en Straf tot zo'n verontrustend boek maakt, is de (..) klinische bijna meedogenloze wijze waarop het geschreven is.'
- Intermediair

'Een van de meest gruwelijke, huiveringwekkende en belangrijkste boeken uit de naoorlogse filosofie'
- Daan Roovers, Filosofe des Vaderlands


Foucault Discipline, toezicht en straf
De geboorte van de gevangenisMichel Foucault (1926-1984) heeft het buitengewone talent om zelfs in de meest onschuldige sociale omgeving de werking van de macht bloot te leggen. Dat zijn observaties voor onze tijd niets aan scherpte hebben ingeboet, is een indrukwekkend bewijs van dit talent.

Discipline, toezicht en straf. De geboorte van de gevangenis beschrijft hoe het karakter van de straf sinds de Middeleeuwen verschoof van de fysieke lijfstraf naar het straffen van de geest, met morele disciplinering als doel. Niet de misdaad wordt bestraft, maar de misdadiger wordt onderzocht, wat volgens Foucault leidt 'tot een ondervraging zonder einde, een onderzoek dat zich voortzet in een minutieuze en ongelimiteerde observatie, een oordeel dat het begin vormt van een nimmer afgesloten dossier.'

Discipline, toezicht en straf is een klassieker die een blijvende invloed heeft op het hedendaagse denken over de vertakte verbindingen tussen toezicht, onderwerping en straf. En meer in het bijzonder opent het de ogen voor de morele disciplinering die zich voltrekt in de alledaagse praktijk van arts, pedagoog, jurist en architect.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon