titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


104 bladzijden
isbn 978 90 6554 0584
nur 730 | 810
€ 19,95
tweede druk


bestel
international order
omslag

'Een geschrift zo virtuoos dat het je perplex achterlaat. Van Gorgias komt de eerste en nog altijd onovertroffen definitie van retorica: vervaardiger en bewerker van overreding'
- Luc Devoldere, Standaard der Letteren'

'Vertaler Vincent Hunink heeft heel knap werk geleverd'
- Dick Schenkeveld, Hermeneus

'De woorden van Gorgias frap-
peren ook in de vertaling - die helder en goed van woordkeus is en hier en daar ook edele pogingen doet de woord- en klankdronkenheid van de oor-
spronkelijke Griekse tekst te imiteren - door hun soms haast onverwachte subtiliteit, speels-
heid en uitdagend karakter, waarmee ze heel opzettelijk aan elke vaste greep ontsnappen'
- Ben Schomakers, Tijdschrift voor filosofie


Gorgias Het woord is een machtig heerserGorgias (480-380 vC) is een van de grondleggers van de retorica. Hij was een rondtrekkend retoricus en filosoof, beroemd en berucht om zijn ingenieuze redeneringen en zijn elliptische en poëtische stijl. De macht van het woord is volgens Gorgias niet enkel toe te schrijven aan rationele argumentatie: ook het bespelen van gevoelens is van het grootste belang. Beheersing van verstand en gevoel is daarom de voorwaarde voor een effectieve retorische techniek.

Plato maakte hem tot prototype van de sofisten en kritiseerde hem en zijn methode in de dialoog Gorgias. In de Helena en de Palamedes gebruikt Gorgias met opzet overbekende mythische verhalen en figuren zodat zijn redeneringen door iedereen precies gevolgd kunnen worden. Zijn Over het niet-zijnde of over de natuur, dat slechts gedeeltelijk bewaard is gebleven, is te beschouwen als een tot in het extreme doorgevoerde kritiek op Parmenides' filosofie, dat alles wat wij waarnemen slechts schijn is.

In Het woord is een machtig heerser zijn voor het eerst alle redevoeringen en fragmenten van en over Gorgias door Vincent Hunink in een Nederlandse vertaling beschikbaar gemaakt. Twee essays maken deze uitgave volledig. Jeroen Bons schetst de rol en betekenis van Gorgias in de geschiedenis van de retorica, en Jaap Mansfeld analyseert Gorgias’ filosofische denkbeelden en beschrijft de rol van Gorgias in het filosofische debat van zijn tijd.

Dit is het derde deel in de serie Filosofie & Retorica onder redactie van Keimpe Algra, Jeroen Bons, Wessel Krul, Marc van der Poel en Theo Verbeek.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon