titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
 

Piet GerbrandyPiet Gerbrandy (1958) is classicus, poƫziecriticus, dichter, vertaler en essayist.

Hij heeft faam verworven met zijn vertaling uit het Latijn van Quintilianus, De opleiding tot redenaar (2001). Hij is voorts de samensteller van De mens is een dier dat kan denken: een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie (2001), auteur van Een steeneik op de rotsen: over poƫzie en retorica (2004), en van Het feest van Saturnus: de literatuur van het heidense Rome (2007). Zijn dichtbundel Weloverwogen en onopgemerkt (1996) is bekroond met de Lucy B. & C.W. van der Hoogt-prijs, en De zwijgende man is niet bitter (2001) met de Herman Gorter-prijs. In 2005 is hem voor zijn hele oeuvre de Frans Kellendonk-prijs toegekend door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In 2009 is Piet Gerbrandy op De gong en de rookberg gepromoveerd. Thans is hij als docent Latijnse taal & cultuur in vaste dienst bij de Universiteit van Amsterdam.Nederlandse publicaties


Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon