titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving rudo Hartman

140 bladzijden
isbn 978 90 6554 4643
nur 306
€ 24,95
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Schrijvers' vertaling is de triomf van de ruimte: wat een poëzie!'
de Volkskrant

'Een soepele en melodieuze vertaling'
Hermeneus

'Uiterst leesbare vertaling'
Vrij Nederland


Vergilius Georgica
LandlevenPiet Schrijvers (1939) is Leids emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en gelauwerd vertaler van Vergilius' Aeneas en Bucolica; van Horatius' Verzamelde gedichten, van Lucretius' De natuur van de dingen, en van Seneca de vrouwelijke en de mannelijke tragedies.

Zijn mooiste en belangrijkste essays over Vergilius, Seneca, Lucretius en Horatius zijn verzameld in Ik kan de Muzen niet haten, over poëtische geestdrift en stoïcijnse standvastigheid.

Het beste gedicht van de beste dichter, zo staat de Georgica van Vergilius sinds eeuwen bekend, "het meest geslaagde dichtwerk", aldus Montaigne.

De Georgica is een poëtisch handboek voor de liefhebber van het buitenleven en een beeldende lofzang op het boerenbedrijf. Vergilius bezingt het noeste landwerk, de nauwgezette bewerking van akker en land, het kweken van bomen en gewassen, de teelt van bijen en vee.

Vergilius houdt de onromantische orde van het leven op het land in ere. De boerendichter roemt het geordende, georgische Landleven niet alleen als ideaal van de stedeling. De Georgica is een leerdicht op de landbouw, waarin de boer als een veldheer zijn land en zijn dieren bestiert. Het is daarom ook een dichtwerk over het menselijk bestaan, landgedichten op het leven.

De Georgica is op meesterlijke wijze vertaald door Piet Schrijvers, en ter zake kundig cultuurhistorisch ingeleid.

Schrijvers is vanwege de Nederlandse classici de Oikos-prijs toegekend als eerbewijs aan zijn passie en omdat hij op eminente wijze de klassieke literatuur onder de aandacht brengt van een groot publiek, en door het Prins Bernhard Cultuurfonds is zijn hele vertaaloeuvre geëerd met de Martinus Nijhoff Prijs, de belangrijkste onderscheiding voor vertalers in het Nederlandse taalgebied.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon