titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo
Hartman


286 bladzijden
isbn 978 90 6554 4421
nur 320/621
€ 18,50
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Belangrijk, smaakvol uitgegeven boek, verplichte kost voor classici en neerlandici: hier wordt iedereen wijzer van'
- Vincent Hunink

'Een onontbeerlijke gids voor de poëzie van Ida Gerhardt: een blijvend bezit voor wie het werk van de dichteres bemint, een inwijding voor wie haar gedichten nog niet las'
- Christine D'Haen

'Koenen legt geduldig uit, zodat ook de niet klassiek geschoolde lezer alles kan volgen. Maar wat belangrijker is: zij laat de grootsheid van de poëzie van Gerhardt zien'
- Remco Ekkers


Koenen Stralend in gestrenge samenhang
Ida Gerhardt en de klassieke oudheidMieke Koenen (1965) is classica. Zij is als docente verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.


De Grieks-Romeinse oudheid is een van de belangrijkste inspiratiebronnen geweest voor leven en werk van Ida Gerhardt (1905-1997). In haar poëzie is een zevental klassieke dichters en denkers centraal aanwezig: Lucretius en Epicurus, Vergilius, Homerus, Sappho, Socrates en Plato. De verwerking van deze dichters en denkers in haar dichtwerk wordt in Stralend in gestrenge samenhang diepgravend onderzocht en precies beschreven. Tevens worden Gerhardts vertalingen van Lucretius en Vergilius besproken.

Voor de verwevenheid van leven en werk bij Ida Gerhardt zijn deze literaire beschouwingen ingebed in een levensbeschrijving. De nadruk is hierbij gelegd op haar klassieke vorming, op de levenslange invloed van de dichter-classicus J.H. Leopold, van wie zij een leerlinge was, op haar studietijd, en op haar loopbaan –in Kampen en aan de Werkplaats van Kees Boeke in Zeist– als lerares klassieke talen.

Voor Stralend in gestrenge samenhang heeft de auteur dankbaar gebruik kunnen maken van Gerhardts persoonlijke nalatenschap. Zij heeft kunnen putten uit verspreide briefwisselingen tussen Ida Gerhardt en oudleerlingen, collega's, vrienden, en uit veler persoonlijke herinneringen.

Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon