titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving rudo Hartman
met illustraties
644 bladzijden
isbn 978 90 6554 3622
nur 306
€ 49,95
derde druk
tweetalig

bestel
international order
omslag

''Volmaakte verzen'
Standaard der Letteren

'De sensatie van levendigheid en het gevoel live aanwezig te zijn is natuurlijk voor een groot deel te danken aan de levendigheid van de stijl van de vertaler'
NRC Handelsblad

'De standaardeditie voor de komende decennia'
de Volkskrant


Horatius Verzamelde gedichten
Satiren, epoden, oden, eeuwzang, brieven, ars poeticaPiet Schrijvers (1939) is vertaler en essayist, emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde (Leiden) en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is ook de vertaler van Lipsius, Vergilius' Georgica, Bucolica en Aeneas; en van Lucretius' De natuur van de dingen, alsmede van Seneca's vrouwelijke en mannelijke tragedies.

Zijn belangrijkste essays over Seneca, Horatius, Lucretius en Vergilius zijn verzameld in Ik kan de muzen niet haten. Over poëtische geestdrift en stoïcijnse standvastigheid.

Horatius (65-8 vC) is niet weg te denken uit de westerse cultuurgeschiedenis. Al bij zijn leven is hij een roemrijk dichter. Hij is de meest autobiografische dichter van de oudheid, en dat is een van de redenen waarom zijn roem hem ook alle eeuwen nadien is blijven vergezellen. Voor de ene lezer is hij de lyrische odendichter, voor de andere de moralistische levensfilosoof, en voor weer een andere de leermeester van de dichtkunst, de literair theoreticus van de Ars poetica.

Het unieke karakter van zijn poëzie is gelegen in de onlosmakelijke eenheid van poëzie en levenswijsheid. Horatius is een beschouwelijk dichter. De voortgang van zijn jeugdige, de Satiren en Epoden, naar zijn latere poëzie, de Oden en de Brieven, is nu, omdat alle gedichten vertaald en verzameld zijn, te lezen als een Bildungsroman, als een reeks van zelfportretten.

Met het goede leven als doel, en standvastigheid in de wisselvalligheid van het menselijk bestaan als streven is zijn poëzie de weerslag van zijn zoektocht naar de gulden middenweg. Met een ongeëvenaard meesterschap over taal en versbouw heeft Horatius zich door de juistheid van zijn waarneming, de treffendheid van zijn karaktertekening al lang in het taalgeheugen van het Nederlands gevestigd met talloze gevleugelde woorden. In de Verzamelde gedichten zijn ze alle te vinden.

De vertaler, Piet Schrijvers, werkt al langere tijd aan Horatius, en eerder verschenen deelpublicaties van zijn vertalingen van Horatius. Nu zijn alle gedichten vertaald en bijeengebracht in één band, geïllustreerd, en met het oorspronkelijke Latijn ernaast. Een buitengewoon fraai deel met de volledige dichtwerken van Horatius in een heldere, weloverwogen maar ook bevlogen vertaling.

Schrijvers is vanwege de Nederlandse classici de Oikos-prijs toegekend als eerbewijs aan zijn passie en omdat hij op eminente wijze de klassieke literatuur onder de aandacht brengt van een groot publiek, en door het Prins Bernhard Cultuurfonds is zijn vertaaloeuvre geëerd met de Martinus Nijhoff Prijs, de belangrijkste onderscheiding voor vertalers in het Nederlands taalgebied.

Beluister een fragment van Horatius, Ode 34, voorgedragen door Jeroen Willems.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon