titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


152 bladzijden
isbn 978 90 6554 3332
nur 320/620
€ 20,00
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Met dit boek legt Van Halsema de grondslag voor een zowel literair-historische als tekstinterpretatieve nieuwe beschouwing van de Nederlandse poëzie.'
- Tom van Deel


Van Halsema Epifanie
Ogenblikken van verlichting en verschrikking in de Nederlandse letterkunde rond 1900J.D.F. (Dick) van Halsema (1943) is emeritus hoogleraar nieuwe Nederlandse letterkunde. Epifanie is een uitgewerkte versie van zijn afscheidsrede als hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Van hem zijn ook De kamer van Leopold, Dit eene brein. Opstellen over werk en dichterschap van J.H. Leopold, Te zoeken in deze angstige eeuw en Vrienden & Visioenen.

De epifanie is een plotselinge, kort durende, diep inwerkende ervaring waarin een zintuiglijk waarneembaar element in de alledaagse werkelijkheid een niet binnen een gangbaar kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat: het zichtbare openbaart iets onzichtbaars.

In de literatuur wordt de ervaring van de tekst op de lezer overgedragen. Het epifanische moment in proza of poëzie, aangebracht door de dichter, wordt gezocht en hervonden in en door de meescheppende lezer. Bij de literaire ervaring spelen de verbeelding en het associatievermogen van de lezer een grote rol.

Aan de hand van het proza van Van Deyssel en met name de poëzie van Herman Gorter laat Van Halsema op schitterende en overtuigende wijze zien dat het epifanische moment gestalte krijgt in de ontmoeting tussen lezer en tekst, tussen verbeelding en ontvankelijkheid.

Van Halsema's benadering van de literatuur is uniek. Epifanie is ook een pleidooi voor een nieuwe benadering van literatuur, die over de muren van taalgebied en landgrenzen heen kijkt, verlost is van concepten als generatie of stroming die lang dominant zijn geweest. Van Halsema plaatst de Nederlandse literatuur in één moeite in een nieuw licht en op een hoger, Europees plan. Tegelijk verschaft hij het meest waardevolle: een oorspronkelijke toegang tot de literatuur.

Dit is het tweede deel in de Hvik-serie.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon