titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
Vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


100 bladzijden
isbn 978 90 6554 2922
nur 730/450
€ 14,95
zesde druk


bestel
international order
omslag

'Epicurus: wie heeft hem niet op zijn nachtkastje liggen?!'
- Jean-Pierre Geelen, de Volkskrant

'Met een zeer deskundige inleiding'
- HP De Tijd

'Aantrekkelijk uitgegeven, helder en nauwgezet vertaald'
- Hermeneus


Epicurus Brief over het gelukVertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Keimpe Algra (1959), faculteitshoogleraar Filosofie en Wetenschapsgeschiedenis van de Oudheid aan de Universiteit Utrecht.

Door de eeuwen heen is de filosofie van Epicurus (341-270 vC) afgeschilderd als de religie van het zinnelijk genot. De Tuin van Epicurus was de plek waar vrienden, vrouwen en slaven zich onbelemmerd overgaven aan de bevrediging van hun lusten.

De filosofie van Epicurus blinkt evenwel uit door grote eenvoud en helderheid: geluk is het doel van alle wijsgerig streven. De Brief over het geluk is daarom allereerst een lofrede op het geluk.

Maar hoe bereikt de mens zijn ware levensdoel? Wat is nu werkelijk van waarde in het leven? Epicurus is dan vooral een praktische gids. Onze zintuigen vertellen wat goed voor ons is. Soberheid en zelfbeheersing bepalen de juiste keuze en de juiste mate van geluk, lust en vriendschap.

De Brief over het geluk bevat de kern van de filosofie van Epicurus. Opgenomen zijn de brief aan Menoeceus, en bovendien alle authentieke leerstellingen of spreuken (de Ratae sententiae en het Gnomologium Vaticanum) die van Epicurus zijn overgeleverd. De moderne lezer krijgt zo een volledig beeld van de levensfilosofie van Epicurus.

Keimpe Algra heeft de vertaling voorzien van een heldere inleiding, die de belangrijke thema's van Epicurus, de zintuiglijke ervaring, de loyale vriendschap en het gelukkige leven, van hun mythische lading ontdoet en zowel filosofisch als historisch in het juiste perspectief plaatst.

Zie ook Epicurus, Brieven en maximen, waarin de drie min of meer volledig overgeleverde brieven en wijsheidsspreuken van Epicurus zijn opgenomen.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon