titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman

met illustraties
432 bladzijden
isbn 978 90 6554 1130
nur 680/687/730

uitverkocht


omslag

'Even helder als bewogen pleidooi voor de ervaring (..). Zelden gebeurt het dat een intellectuele verhandeling aangrijpend wordt en de lezer dwingt tot een andere manier van denken en kijken. Die kracht maakt dit boek tot de bekroning van het al zo omvangrijke werk van Ankersmit en tot een van de belangrijkste filosofische boeken die in het afgelopen decennium in Nederland - en daarbuiten - zijn verschenen.'
- NRC Handelsblad

'Frank Ankersmit is een van de weinig echt internationale denkers van niveau die ons taalgebied kent.'
- De leeswolf


Frank Ankersmit De sublieme historische ervaringFrank Ankersmit (1945) is de invloedrijkste filosoof van de geschiedschrijving in het Nederlandse taalgebied, en toonaangevend daarbuiten. Hij is emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis.

De sublieme historische ervaring is in een Engelse vertaling verschenen bij Stanford University Press, in een Spaanse bij Universidad Iberoamericana, en in een Chinese bij Orient Publishing Center.

Van hem zijn eveneens De historische ervaring, en De navel van de geschiedenis.

De sublieme historische ervaring is de rijpe vrucht van een oorspronkelijk en revolutionair denker. Frank Ankersmit roept met dit boek het einde af over een tijdperk van theoretische wildgroei, en kondigt een nieuw begin aan door in de beoefening van de geschiedenis de historische ervaring centraal te stellen. In De sublieme historische ervaring bekritiseert Ankersmit de theoretische benaderingen in de filosofie en de geschiedschrijving van de afgelopen eeuw, die geen ruimte hebben gelaten voor de ervaring. Hij koppelt vervolgens Huizinga's idee van de historische sensatie aan het besef van de verloren tijd, en tilt beide op naar de sublieme historische ervaring.

Ankersmit vervlecht zijn persoonlijke geschiedenis met zijn pleidooi voor de erkenning van het primaat van de ervaring in de geschiedbeoefening. De beschrijving van zijn fascinatie voor het schilderij van Guardi en voor de rococo zijn prachtige voorbeelden van wat Ankersmit in De sublieme historische ervaring voor ogen staat. Ankersmits eerherstel van de ervaring is een oproep tot een nieuwe romantische wending in de geschiedschrijving.

In 2008 verkozen de verzamelde Nederlandse filosofen De sublieme historische ervaring tot het meest originele filosofische boek van het jaar, en verleenden de auteur hiervoor de prestigieuze Socrates Wisselbeker; 'Heel spannende en stoutmoedige poging om een ijzereren filosofisch taboe te doorbreken. (..) De lezer treft er op bijna iedere bladzijde een onverwachte of tegendraadse gedachte aan die hem aan het denken zet’, uit het juryrapport.

In 2011 is hem het eredoctoraat verleend door de Universiteit van Gent.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon