titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo Hartman

52 bladzijden
isbn 978 90 6554 1123
nur 680/730

uitverkocht


omslag

Frank Ankersmit De historische ervaring
OratieFrank Ankersmit (1945) is de invloedrijkste filosoof van de geschiedschrijving in het Nederlandse taalgebied, en toonaangevend daarbuiten. Hij is emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis.

De historische ervaring is vertaald in het Spaans (La experiencia histórica) en in het Hongaars (A történelmi tapasztalat, Typote). De Duitse vertaling, Die historische Erfahrung, is verschenen bij Matthes & Seitz Berlin, de Turkse (Tarihsel deneyim) bij Dedalus Kitap.

Als we het verleden kunnen kennen, hoe kunnen we het dan eigenlijk kennen? In De historische ervaring betoogt Ankersmit dat historische verbeelding en beschrijving niet volstaan om het verleden werkelijk te kennen. De historicus kan het verleden pas goed begrijpen als hij open staat voor de 'historische ervaring' – een moment waarop de historicus de authentieke sensatie heeft van een direct contact met het verleden, als de scheidslijnen tussen verleden en toekomst opgeheven worden.

De historische ervaring is gebaseerd op Ankersmit's oratie, die het startpunt is geweest van zijn onderzoek naar de aard van de historische sensatie, of de historische ervaring, en dat uiteindelijk is uitgemond in De sublieme historische ervaring. Het is een uitdagende stellingname, die de weg heeft gebaand naar een nieuwe manier van geschiedschrijving. Deze prikkelende oratie is sedertdien een ijkpunt in discussies onder historici en filosofen over wat de historische sensatie, of de historische ervaring nu werkelijk is en teweeg kan brengen.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon