titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


232 bladzijden
isbn 978 90 6554 0171
nur 730/922
€ 35,00
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Aristoteles is 'de leermeester aller biologen''
- Midas Dekkers

'Dit werk is een monument'
- A.P. Bos

'Wie Over voortplanting leest, ziet een scherpzinnig, eerlijk geleerde, die ook durfde zeggen dat hij iets niet wist. Dat elke Nederlander dit bijzondere boek kan lezen danken we aan Rein Ferwerda'
- H.Brandt Corstius

'Aristoteles' nieuwsgierigheid en inzet om de complexiteit van de wereld te doorgronden is de motor van de wetenschap'
- Geerdt Magiels


Aristoteles Over voortplantingVertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Rein Ferwerda, classicus, filosoof en vertaler, die in deze reeks tevens de uitgave van Over dieren verzorgde.

Aristoteles is de grondlegger van de biologie. Gedreven door een ongebreidelde belangstelling, een scherp waarnemingsvermogen en een onverzadelijke drang tot ordenen en verklaren, organiseerde hij een grootschalig onderzoeksproject dat tot doel had de dieren- en plantenwereld in al haar verscheidenheid in kaart te brengen en begrijpelijk te maken. De resultaten van dit project vonden hun neerslag in verscheidene geschriften, zoals Over dieren (waarin de mens overigens een prominente plaats inneemt) en Over voortplanting.

Het gaat Aristoteles om meer dan een louter empirisch observeren van de verschijnselen. Hij is op zoek naar regelmaat en systematiek, naar kenmerken die dieren en diersoorten gemeen hebben en op grond waarvan ze in groepen kunnen worden ingedeeld.

In dit boek is een van de wezenstrekken van Aristoteles' filosofie concreet te volgen. Dat is de noodzakelijke ontwikkeling van mogelijkheid tot verwezenlijking, van vorm tot materie, van eikel tot eik.

Aristoteles' precieze waarnemingen en beschrijvingen hebben van zijn biologische werken een monument in de geschiedenis van de wetenschap gemaakt.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon