titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


60 bladzijden
isbn 978 90 6554 0133
nur 730


uitverkocht

omslag

Aristoteles Lof van de wijsbegeerteVertaald en ingeleid door Cornelis Verhoeven (1928-2001), bij leven filosoof, essayist, vertaler.


Van alle levende wezens is de mens het hoogst, en zijn geestelijke vermogens vormen zijn kostbaarste bezit. De mens kan zijn vervulling vinden door deze vermogens te ontwikkelen. De weg daartoe biedt de wijsbegeerte, die kennis verschaft van de werkelijkheid en aangeeft hoe deze kennis het best gebruikt kan worden. Zo krijgt de mens de mogelijkheid gelukkig te leven.

In de Lof van de wijsbegeerte betoogt Aristoteles dat het verwerven van wijsgerig inzicht het hoogste goed is. Met een reeks van argumenten maakt hij duidelijk dat de bestemming van de mens gelegen is in het intellectuele leven, dat niet alleen van voordeel is maar ook aangenaam. De filosofie is op zichzelf waardevol en dient geen afgeleid doel. Haar nut bestaat in het bereiken van een volmaakt leven.

Met de Lof van de wijsbegeerte wilde Aristoteles aansporen tot het beoefenen van de wijsbegeerte als middel tot het verkrijgen van een gelukkig leven. Zijn doelstelling en zijn argumenten hebben nog niets van hun fascinerende kracht verloren. Ook wij worden hier aangesproken op onze ambities en uitgedaagd om ons denkvermogen te activeren.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon