titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


360 bladzijden
isbn 978 90 6554 0058
nur 730
€ 35,00
tiende druk


bestel
international order
omslag

'Deze uitgave van Aristoteles' Ethica is voortreffelijk'
- NRC Handelsblad

'Voorbeeldig verzorgd'
- het Parool

'Schitterende registers. Een voorbeeldig instrumentarium. Een prachtig boek, een plezier om mee te werken'
- Filosofie Magazine

'Uitmuntende vertaling'
- De Morgen

'Het juiste midden tussen wetenschappelijkheid en toegankelijkheid'
- Standaard der Letteren


Aristoteles Ethica
Ethica NicomacheaVertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier, klassiek filologe, en Jean Verhaeghe (1933-2007), bij leven hoogleraar ethiek en filosofie aan de universiteit van Antwerpen.

Uitverkozen in Nederland niet alleen tot Best Verzorgde Boek in 1999, en nadien in Leipzig in 2001 met een 'Ehrendiplom' tot een van de 'Schönste Bücher aus aller Welt', maar ook door de verzamelde Nederlandse en Vlaamse filosofen tot het beste filosofische werk aller tijden.


De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is ook een belangrijk werk, want het is de eerste systematische uiteenzetting over ethiek in de westerse wijsbegeerte. Bovendien staat het werk aan de oorsprong van een bepaalde wijsgerige reflectie, de zogenaamde 'geluksethiek'. Het werk heeft een diepgaande en blijvende invloed uitgeoefend. Het heeft gangbare opvattingen over ethiek helpen vormen. Wie de Ethica ter hand neemt, zal vertrouwde begrippen en problemen ontmoeten.

De Ethica is geschreven voor de volwassen politieke burger met levenservaring, die goede vorming behoeft om juiste wetten voor de gemeenschap te ontwerpen. Om goede wetten te maken dient men de structuur van de ziel te kennen, te weten hoe men een voortreffelijk karakter verwerft, en inzicht te hebben in de verschillende types van rechtvaardigheid. Met deze vaardigheden is de politicus in staat wetten te maken die het geluk van de burgers kunnen bevorderen. De Ethica is hierom te beschouwen als een handleiding voor toekomstige wetgevers en politici.

Het geluk vormt het hoofdthema van de aristotelische ethiek. Het geluk bestaat niet uit één element, maar bevat een veelheid aan wenselijke onderdelen. In de Ethica onderzoekt Aristoteles de vraag wat geluk nu precies kan zijn, en bouwt zijn uiteenzetting op rond de drie typen van gelukkig leven: het geluk van de genotsmens, van de burger en van de filosoof. De vorming van goede eigenschappen, zowel die van het karakter als die van het verstand, ligt aan de basis van Aristoteles' deugdenethiek. De ethiek van Aristoteles blijft stevig verankerd in de praktijk van het leven in de gemeenschap. De Ethica is te beschouwen als een onderzoek naar het menselijk geluk en naar de middelen om dit geluk te realiseren.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon