titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


368 bladzijden
isbn 978 90 6554 0041
nur 730/679
€ 38,50
tweede druk


bestel
international order
omslag

'Een van de diepgravendste werken uit de geschiedenis van de politieke filosofie'
- Trouw

'Voorbeeldige vertaling: een geweldige prestatie'
- NRC Handelsblad

'Onmisbaar vademecum in tijden van politieke verwarring'
- Arnold Heumakers

'Burgers en politici, leest Aristoteles'
- Beatrice de Graaf


Aristoteles PoliticaVertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Jan Maarten Bremer en Ton Kessels, beiden emeritus hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, respectievelijk te Amsterdam en te Nijmegen.

Voor de vertaling ontvingen Jan Maarten Bremer en Ton Kessels vanwege het Nederlands Klassiek Verbond de Homerus-prijs 2013.


Aristoteles' Politica is een sleuteltekst in de geschiedenis van het westerse politieke denken, zowel van de politieke theorie als van de politieke praktijk. Het is een fundamenteel werk over de organisatie van het staatkundige verband en de plaats van de burger daarin. Aristoteles baseert zijn beschouwingen op uitvoerig onderzoek naar bestaande staatsinrichtingen, en formuleert op basis hiervan zijn scherpe kritiek op Plato's beide utopie├źn in Staat en Wetten.

In de Politica geeft Aristoteles ook in het verlengde van het onderzoek een schets van wat in zijn ogen het beste staatkundige verband is en hoe de opvoeding de burger dient voor te bereiden op zijn rol in de gemeenschap. De beste staat is een onafhankelijke, van beperkte omvang, die een zekere welvaart kent als basis voor het uiteindelijke doel, het goede en gelukkige leven dat op deugd is gebaseerd.

De mens is een 'politiek dier', en van nature ontplooit de burger zich optimaal in de 'polis'. In de Politica behandelt Aristoteles de politieke en ethische kwesties die nog steeds een belangrijke rol spelen in de discussie en de gedachten over de beste staatsvorm: de verantwoordelijkheid van de macht, het doel van de staat, de rol van het onderwijs, de vorming van de burger, de criteria en de aard van het burgerschap, de verhouding tussen volksvergadering en de uitvoerende en rechtsprekende machten.

De invloed van de Politica op de Europese cultuur begint in de middeleeuwen, wanneer het werk in het Latijn wordt vertaald. Van Thomas van Aquino tot Marx is het boek grondig bestudeerd. Deze eerste Nederlandse vertaling kan nu met vrucht in de lage landen gelezen worden.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon