titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo Hartman
geïllustreerd
168 bladzijden
isbn 978 90 6554 3745
nur 620/321

eerste druk
uitverkocht

omslag

'Sötemann is een leermeester'
- Kees Fens

'Een liefdevolle huldebundel'
- Tom van Deel

'Een boek om naar om te kijken en te koesteren, een mijlpaal in het oeuvre van Kouwenaar én dat van zijn briljante commentator'
- Dirk de Geest


Sötemann Verzen als leeftocht
Over Gerrit KouwenaarA.L. Sötemann (1920-2002) was hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Van hem is tevens Een dichter en zijn wereld. Over J.C. Bloem.

De bundel bevat: Verzen als leeftocht; De grijze sobere; Gerrit Kouwenaar en de dode dichter; Gerrit Kouwenaar en de paradoxen van leven en dood; De poetica van Gerrit Kouwenaar; Kouwenaar en Boutens.


Gerrit Kouwenaar (1923-2014) is in staat gebleken zich als dichter telkens weer op indrukwekkende wijze te blijven vernieuwen. In de eerste twee beschouwingen uit Verzen als leeftocht gaat Sötemann zijn ontwikkeling na tot en met de laatste meesterlijke bundels. In de vorm van een diepgaande analyse van een kleine cyclus gedichten tracht hij de lezer vervolgens gereedschap in handen te geven om deze gecompliceerde poëzie met meer inzicht tegemoet te treden. De daarop volgende beschouwingen behandelen de levenshouding die uit de verzen spreekt en Kouwenaars poetica, dat wil zeggen zijn opvattingen over ontstaan, doel en middelen van zijn werk, in een internationale contekst. De bundel wordt besloten met een essay waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen Kouwenaar en Boutens, en waarin hun beider eminente belang voor latere dichters onder ogen wordt gezien. Tezamen geven Sötemanns essays een veelzijdig beeld van het oeuvre van een der belangrijkste dichters uit de tweede helft van de twintigste eeuw.

Verzen als leeftocht is het zesde deel in de serie Poëzie & Poetica.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon