titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo Hartman

192 bladzijden
isbn 978 90 6554 1819
nur 620/306
€ 15,00
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Verrassend en nieuw'
- Tom van Deel

'Uiterlijk perfect verzorgde bundel'
- Sjoerd van Faassen

'Alle bijdragen munten uit door diepzinnigheid, en zijn ook alle zeer toegankelijk geschreven'
- Yves T'Sjoen


Everard & Hartsuiker Ontroering door het woord
Over J.H. LeopoldSamenstelling & redactie: Patrick Everard & Hans Hartsuiker.

Bijdragen: G.J. Dorleijn ('Een lustig spel dat verder gaat'. Over het muzikale in J.H. Leopolds gedichten), F. Akkerman (Leopold en Spinoza), J.M. Bremer (Jan Hendrik Leopold en Marcus Aurelius), Kees Fens (Poëzie op water geschreven. Drie artikelen over J.H. Leopold), J.D.F. van Halsema (Echt nodig is het nu ook weer niet: over de noodzakelijke kennis van Cheops' bronnen), Simone Mooij-Valk (Een kwestie van opstelling, of hoe Leopold een probleem bij Herodotus oploste), Rudi van der Paardt (Hoe 'antiek' is Leopolds Cheops?), Johan Polak (Het voorbeeldige boek), H.T.M. van Vliet ('Het eeuwige van het mooie!' Een volledige uitgave van Leopolds nalatenschap?), Willem Wilmink (Nog iets over Verzen 1897).


Jan Hendrik Leopold (1865-1925) was een begenadigd dichter, een kundig filoloog en een elegant vertaler van onder andere Griekse en Latijnse teksten. Ontroering door het woord brengt de dichter-geleerde en de classicus samen in bijdragen over Leopold en Herodotus, Marcus Aurelius en Spinoza. Enige artikelen gaan in op de noodzaak van kennis van de klassieke bronnen voor het begrip van Leopolds gedichten. De bundel bevat voorts interpretaties van het dichterlijke werk, waaronder ‘Cheops’, en studies over de muzikaliteit van Leopolds poëzie en de volledige uitgave van zijn schriftelijke nalatenschap.

Ontroering door het woord is het eerste deel in de serie Poëzie & Poetica.

Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon