titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
5 paperbacks
vormgeving rudo Hartman
geïllustreerd
774 bladzijden
isbn 978 90 6554 4766
nur 730

uitverkocht
met wikkel

omslag

Benjamin Journaal
Deel I t/m VHet Benjamin Journaal verscheen in de periode 1993-1997 vijfmaal en doet verslag van de invloed van de Duits-Joodse cultuurfilosoof Walter Benjamin (1892-1940). Het inspirerende werk van Benjamin speelt onveranderd een belangrijke rol in disciplines als literatuurkritiek, filosofie, theologie, geschiedenis en kunstgeschiedenis.

De rijkdom van zijn literair-filosofische geschriften maakt de interessante gevarieerdheid in de bijdragen aan dit Journaal mogelijk en noodzakelijk. Het Benjamin Journaal bevat oorspronkelijke essays van Nederlandse en buitenlandse auteurs, die Benjamins denken als uitgangspunt hebben. Afzonderlijke teksten van Benjamin zijn telkens in vertaling opgenomen, en tevens wordt er aandacht besteed aan zijn leven en aan de personen in zijn omgeving die tot zijn denkwereld behoren.

Redactie: René Boomkens, Ineke van der Burg, Koenraad Geldof, Wil van Gerwen, Ton Groeneweg, Hilde Heynen, Paul Koopman, Rudi Laermans en Michel van Nieuwstadt.

Benjamin Journaal I - Irving Wohlfahrt (De politiek van de jeugd. Walter Benjamins interpretatie van De idioot), Wil van Gerwen & Paul Koopman (Als een elckerlijc. Een gesprek met Irving Wohlfahrt), Gerard Visser (Walter Benjamins mystieke opvatting van geschiedenis. Een benadering vanuit vroege brieven), Walter Benjamin (Weimar & Ansichtkaart 6-6-1928), Paul Koopman (Twintig minuten alleen. Benjamin en Weimar), Helga Geyer-Ryan (Onwerkelijke aanwezigheid. Allegorie bij Paul de Man en Walter Benjamin), en Ton Groeneweg (Filosofische absenties & Een congres in verlegenheid? Verslag van het Internationaler Walter Benjamin Gedenkkongress te Osnabrück).

Benjamin Journaal II - Susan Buck-Morss (Droomwereld van de massacultuur), René Boomkens (De kracht van de verzamelaar), Walter Benjamin (Ibizaanse reeks & Bij een Bullrichsalz-affiche), Paul Koopman (Commentaar bij een Bullrichsalz-affiche), Adrienne Monnier (Een portret van Walter Benjamin), Walter Benjamin (Parijs dagboek - 4 februari 1930), Jacques Derrida (+R (op de koop toe - Het Front Benjamin), Toet Blaupot ten Cate (Eerste en tweede man - aantekeningen), en Lieven de Cauter (Benjamins onoverzichtelijkheid).

Benjamin Journaal III - Walter Benjamin (Het surrealisme. De laatste momentopname van de Europese intelligentsia), Sarah Whiting (De beweeglijkheid van de surrealistische stad. Nadja's Parijs in kaart gebracht), Louis Aragon (De boer van Parijs), Rudi Laermans (Rondom de Passage de l'Opéra. Over Benjamin, het surrealisme en Aragons 'Le Paysan de Paris'), Rudi Laermans, (Roger Caillois: enkele inleidende notities), Roger Caillois (Brief aan André Breton & Programma voor een 'Collège de Sociologie'), Walter Benjamin (Droomkitsch. Aantekening bij het surrealisme), Dirk Lauwaert (Het Beeld dat Alles prijsgeeft (omdat het Niets heeft gezien)), en Hilde Heynen (Wonen in een huis van glas. Walter Benjamins oproep tot een nieuw barbarendom).

Benjamin Journaal IV - Paul Koopman (Benjamin, Pontigny, 1939. Bij een foto van Gisèle Freund), Ton Groeneweg (De signatuur van een tekst. Deconstructie en de kritiek van het geweld), Walter Benjamin (Twee fragmenten), Michel van Nieuwstadt & Ton Groeneweg (Vooraf aan Peter Fenves' 'Marx, treurnis, messianiteit'), Peter Fenves (Marx, treurnis, messianiteit), Hilde Heynen (Treurspel voor lijnen. Libeskinds Joods Museum in Berlijn), Michel van Nieuwstadt (De geschiedenis van de schepping teruggedraaid. Enkele opmerkingen over de lessen die Benjamin uit Kafka - en uit Bachofen en Klages - trok), Walter Benjamin (Uit een brief over Kafka, aan Gershom Scholem), en Paul Koopman (Aan Wil).

Benjamin Journaal V - Paul Koopman ('tijdgenoten'), Gerard Visser (Benjamin, Heidegger en de tijd van de beleving), Helmut Lethen (Walter Benjamin en de politieke Antropologie in de jaren twintig. Helmuth Plessner, Carl Schmitt en Walter Benjamin), Walter Benjamin (Gesprek met André Gide), Marin Terpstra & Theo de Wit (Walter Benjamin en Carl Schmitt, een politiek-theologische confrontatie), Helmut Lethen (Uitsluiting en verraad, Benjamin en Schmitt: een episode uit de jaren zestig), Walter Benjamin (Krakeling, pen, pauze, klacht, zottenklap), Robert Walser (Dennentwijg, zakdoekje en kapje), Dorothea Franck (Krakeling, pen, zottenklap, dennentwijg en kapje, of de zin in samenhang), Walter Benjamin (Robert Walser), Walter Benjamin (Agesilaus Santander), Wil van Gerwen (Angela Nova. Biografische achtergronden bij Agesilaus Santander), Sabine Schiller-Lerg (Ernst Schoen, 1894-1960. De belangrijke man bij de radio, 1924-1933), Heike Weinbach (Het Parijs van het Second Empire bij Baudelaire. Een impliciete kritiek op het fascistische seksebegrip), Koenraad Geldof (Messianisme en revolutie bij Lukács en Benjamin. Een terreinverkenning) en Jochen Hörisch (Theorie van de verspilling en verspilling van de theorie. Benjamin tussen Bataille en Sohn-Rethel).Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon