titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden inclusief 4 CD's
vormgeving Hannie Pijnappels

456 bladzijden
isbn 978 90 6554 4780
nur 620/708
€ 49,95
tweede druk


bestel
international order
omslag

Hadewijch Liederen




Veerle Fraeters (1963) is als onderzoekster verbonden aan het Ruusbroecgenootschap, en als hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen.


Frank Willaert (1952) is emeritus hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen.


Louis Peter Grijp (1954-2016) was als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut, en als bijzonder hoogleraar Nederlandse liedcultuur in heden en verleden aan de Universiteit Utrecht.

Hadewijch is de eerste vrouw in Europa geweest, in de woorden van Frits van Oostrom, die het heeft gewaagd de mystieke minne uit te zingen in pure liefdespoëzie. Hadewijch is een gepassioneerd en compromisloos dichteres, haar poëzie is complex, gevoelig en ingenieus, haar lied is direct en intens. In haar poëtische minneliederen bezingt ze liefde en wanhoop, ellendige verlatenheid en het verlangen naar vereniging. Haar passie is voor lezer en luisteraar bijna fysiek voelbaar.

De uitgave van de Liederen, het eerste deel van het Verzameld werk van Hadewijch, is vervaardigd naar het oudste ons bekende handschrift. De editeurs, Frank Willaert & Veerle Fraeters, hebben de oorspronkelijke Middelnederlandse tekst exact weergegeven en vakkundig vertaald. Dankzij een voorbeeldige inleiding, een spiritueel, erudiet en inlevend commentaar worden de wereld en de passies van Hadewijch onmiddellijk toegankelijk gemaakt voor de hedendaagse lezer.

Louis Peter Grijp heeft op onvergelijkelijke wijze melodieën gereconstrueerd, waarop Hadewijch haar mystieke minneliederen heeft gedicht. De melodieën zijn precies weergegeven, en bovendien te beluisteren op de bijgesloten 4 CD's. Alle liederen zijn in de oorspronkelijke taal van Hadewijch, gesproken dan wel gezongen, ten gehore gebracht.

Hadewijch is het kloppend hart van het pantheon van de Nederlandse literatuur, zij voert de canon aan van de Nederlandse klassieken, en zij zetelt hoog in de troonzaal van de spirituele minnekunst. Haar Liederen is een monumentale uitgave van een unieke en klassieke mystieke tekst, die de geestelijke en zintuiglijke wereld van een gepassioneerde vrouw ontsluit.

Bij De Gruyter (Berlijn) is de Duitse vertaling (Rita Schlusemann) verschenen, bij l'Harmattan (Boedapest) de Hongaarse (Anikó Daróczi), en bij Éditions Albin Michel (Parijs) de Franse vertaling (Daniel Cunin). Een Mexi-Spaanse vertaling (Stefaan van den Bremt) is in voorbereiding, alsmede een Italiaanse (Franco Paris).

Beluister lied 17, gezongen door Els Van Laethem & Els Janssens.

Voor de uitgave van de Liederen ontvingen de bezorgers de Kruyskampprijs.



Mail deze pagina



Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon