titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo Hartman
geïllustreerd
224 bladzijden
isbn 978 90 6554 1413
nur 680/685
€ 24,50bestel
international order
omslag

'Ik geloof niet ooit een fraaiere dissertatie onder ogen te hebben gekregen'
- P.J. Buijnsters

'Ziel en Zinnen is prachtig, met een even doeltreffende als smakelijke descriptie, die geestig en kies tegelijk is'
- Hugo R├Âling

'Everard overtuigt met kracht van argumenten en voorbeelden'
- Herman Pleij

'A voyage of discovery in the 18th-century world of woman-woman relationships'
- Marianne Boere


Everard Ziel en zinnen
Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuwMyriam Everard (1952) is onafhankelijk wetenschappelijk onderzoekster te Leiden & Amsterdam. In 2020 is zij vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bekroond met de De La Courtprijs, een Lifetime Achievement Award.


Dit boek over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw in Nederland levert een fundamentele bijdrage aan het debat over de geschiedschrijving van vrouwelijke homoseksualiteit in Nederland. De cultuurhistorische en een sociaalhistorische analyses van bronnen en beelden van vrouwen die zich tot vrouwen voelden aangetrokken maken van Ziel en zinnen ook een exemplarische studie voor de geschiedenis van sekse en seksualiteit.

In dit boek beschrijft Myriam Everard de zielsvriendschap en deugdlust van vrouwen als Betje Wolff en Aagje Deken, ze ontleedt en herziet de verhalen over vrouwen in mannenkleren en legt de sporen bloot van een subcultuur van lolhoeren en lollepotten. Ze stelt vast dat hedendaagse begrippen ontoereikend zijn om de laat-achttiende-eeuwse vrouwelijke werkelijkheid te verklaren. Dankzij een terughoudende en tegelijk doortastende stijl slaagt Everard erin een genuanceerd beeld te geven van godvruchtige en goddeloze vrouwen, van zinnelijke en zedelijke liefde aan het einde van de achttiende eeuw.

Het onderzoek van Myriam Everard noopt tot herlezing en herijking van gevestigde verhalen en interpretaties, en het plaatst zich daarmee in de beste tradities van vrouwengeschiedenis.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon