titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo Hartman
geïllustreerd
428 bladzijden
isbn 978 90 6554 1512
nur 680/870

uitverkocht


omslag

Houwaart De hygiënisten
Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890Eddy Houwaart (1954) is hoogleraar medische geschiedenis aan de Universiteit te Maastricht.

In de tweede helft van de negentiende eeuw heeft een groep geneeskundigen een centrale rol gespeeld bij de totstandkoming van de nationale en de stedelijke zorg voor de volksgezondheid. In De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890 beschrijft de auteur gedetailleerd en overzichtelijk het ontstaan en de ontwikkeling van de hygiënische hervormingsbeweging. De geneeskundige hervorming richtte zich op de verbetering van de openbare hygiëne, de volksgezondheid en het milieu. Daarbij luidde het principe van de hygiënisten: geneeskundige hulp van gelijke kwaliteit voor iedereen.

De auteur plaatst de medische hervormingen zorgvuldig in het licht van de sociale veranderingen in Nederland na de cholera-epidemieën en de politieke omwenteling in 1848. In de tweede helft van de negentiende eeuw heeft de Nederlandse samenleving onder leiding van Thorbecke en de liberalen een definitieve staatkundige verandering ondergaan. Ook de geneeskundige veranderingen die toen tot stand zijn gebracht -de geneeskundige wetten van 1865, het Geneeskundig Staatstoezicht- zijn tot op heden van invloed op het denken over de volksgezondheid en het milieu.

Deze studie laat zien op welke wijze de hygiënisten de statistiek en de statistische onderzoeksmethoden toepasten om het verband tussen ziekte en sociale verschillen aan te tonen. En vooral ook hoe de geneeskundigen de wetenschappelijke resultaten gebruikten voor concrete adviezen voor de verbetering van de maatschappelijke gezondheidstoestand, zowel in de nationale als in de gemeentelijke politiek, originele 'health policy'.

De hygiënisten is in 1991 bekroond met de Erasmusprijs vanwege de stichting Praemium Erasmianum (Uit het juryrapport: "De wijze waarop de auteur het beeld schetst van de hygiënisten, een groep vooruitstrevende artsen die maatschappelijke problemen medisch benaderde en tegelijk medische praktijken op hun maatschappelijke effecten beoordeelde, is vernieuwend voor de medische geschiednis in Nederland. Tevens is onderzocht hoe artsen onder invloed van soms zeer acute problemen hun theorieën aanpasten en zelfs radicaal wijzigden. Hierdoor is deze studie tevens een belangrijke bijdrage aan de wetenschapsgeschiedenis.")

Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon