titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving rudo Hartman
& Gerard Hadders


72 bladzijden
isbn 978 90 6554 0829
nur 813/680
€ 15,00
eerste druk


bestel
international order
omslag

Van Vree De politiek van de openbaarheid
Journalistieke cultuur en publieke sfeerFrank van Vree (1954) is hoogleraar journalistieke cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Frank van Vree was eerder vanwege de Maarten Rooij-stichting, ingesteld door de hoofdredactie van NRC Handelsblad, benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus universiteit te Rotterdam, met de leeropdracht persgeschiedenis, in het bijzonder de geschiedenis van de persvrijheid. De politiek van de openbaarheid was zijn openingsrede.

De opvatting dat vrijheid van meningsuiting de spil van de democratische en humane samenleving vormt is sinds de Verlichting in alle toonaarden verkondigd. Noties van universaliteit en burgerschap, aldus Kant, ontstaan in een open en kritisch debat en alleen daardoor kunnen botsende particuliere belangen en inzichten met elkaar worden verenigd op een wijze die voor ieder aanvaardbaar is. Precies in deze opvattingen wortelt het ideaal van journalistieke onafhankelijkheid.

In de media en in de samenleving zijn voortdurend krachten aanwezig die aan dit ideaal weinig of geen boodschap hebben. Door de politisering van de media vanaf het einde van de negentiende eeuw en commerciƫle invloeden is de journalistieke zelfstandigheid uitgehold. De jaren zestig en zeventig gaven nieuw voedsel aan de idee van de journalist als een dienaar van de waarheid, zoals ook zichtbaar werd in populaire films over journalistiek.

Wie de ontwikkelingen in het medialandschap overziet, moet vaststellen dat de jaren zestig en zeventig een intermezzo vormden. Met uitzondering van de serieuze pers en een enkele publieke zender lijken de media er geen been meer in te zien zich dienstbaar te maken, nu eens aan commerciƫle belangen van derden, dan weer aan de marktpolitiek van de uitgever. En de druk om aan deze 'marktwerking' toe te geven, wordt alleen maar groter. De vraag is welke weerslag dat zal hebben op de grondslagen van onze samenleving.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon