titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
paperback
vormgeving Gerard Hadders
& rudo Hartman


480 bladzijden
isbn 978 90 6554 0812
nur 680/813


uitverkocht

omslag

'Omvangrijk, lezenswaardig en onthullend'
- de Volkskrant

'Betrouwbare en boeiende analyse'
- Trouw

'Fascinerende lectuur'
- NRC Handelsblad


Van Vree De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939
Een studie over de vorming van de publieke opinie



Frank van Vree (1954) is hoogleraar journalistieke cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Van hem zijn tevens In de schaduw van Auschwitz, en De politiek van de openbaarheid.

Hoe heeft de Nederlandse dagbladpers gereageerd op de opkomst van Hitler en het nationaal-socialisme in Duitsland? In De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939 wordt een minutieuze beschrijving gegeven van de veranderende houding van de pers vanaf 1930, het moment dat de nationaal-socialistische beweging zich voor het eerst als politieke macht manifesteerde, tot de antisemitische uitbarstingen van de Reichskristallnacht in 1938.

In dit boek wordt de algemene structuur van de dagbladpers in Nederland in de jaren twintig en dertig beschreven, waarbij de nadruk ligt op de specifieke verbindende rol van de pers in het politieke, religieuze en sociale leven. Er wordt een uitvoerige analyse gegeven van de heersende denkbeelden over journalistieke vrijheid en censuur, alsmede van de effecten van de economische crisis op het commerciële en redactionele beleid van de kranten.

Het onderzoek naar de mentaliteit van vier representatieve landelijke dagbladen, de liberale Rotterdamsche courant, de protestants-christelijke De standaard, de katholieke De Maasbode, en het socialistische Het volk, vormt de kern van deze studie. Welke houding hebben deze kranten ingenomen tegenover de opkomst van het Derde Rijk, aan welke binnen- en buitenlandse politieke krachten was de pers blootgesteld, en hoe werd de berichtgeving over de ontwikkelingen in Duitsland beïnvloed?

Door in deze dagbladen de zeer uitgebreide nieuwsvoorziening over Duitsland van dag tot dag nauwgezet te volgen, te vergelijken en te analyseren, verschaft de auteur een scherp beeld van de wijze waarop in de jaren dertig de publieke opinie werd gevormd.

De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939 werd in 1989 bekroond met de Pieter de la Courtprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tevens werd het uitverkoren tot het "Best verzorgde boek" in 1990.



Mail deze pagina



Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon