titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte

De werken van Van HalsemaDick van Halsema (1943) is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse taal en letterkunde (Amsterdam), en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Over de geschiedenis van de Nederlandse literatuur schreef hij Te zoeken in deze angstige eeuw: sporen van d├ęcadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw (1994); Epifanie: ogenblikken van verlichting en verschrikking in de Nederlandse letterkunde rond 1900 (2006); Vrienden & visioenen: een biografie van Tachtig (2010).

Van Halsema is de biograaf van de grootste Nederlandse dichter van de twintigste eeuw, Jan Hendrik Leopold. Een leven lang doet Van Halsema onderzoek naar het denken en doen, schrijven en dichten, naar het wezen van het dichterlijk brein en gevoelen van Leopold. Van Halsema bouwt grondig aan de piramide die de biografie uiteindelijk zal zijn. Het zand en losse stenen zorgvuldig schoonmakend, taxerend, herplaatsend in Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen: een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold (1989). Hoe vervolgens de woorden in het leven en het leven in de woorden werkzaam zijn, beschrijft hij in Dit eene brein: opstellen over werk en dichterschap van J.H. Leopold (1999).

Kort geleden kreeg hij toegang gekregen tot een wegterend en bijna verloren gegaan deel van de nalatenschap van J.H. Leopold. In de disparate bescheiden bevond zich een foto van de werkkamer van Leopold, een sensationele, totaal onverwachte blik in het teruggetrokken leven van de dichter. De foto toont een verrassend beeld van draaglijke lichtheid, een bries zonlicht valt zijdelings op zijn schrijftafel, bladmuziek op de piano slaat zichzelf om in eindeloos herbeginnen, de bezoeker neemt voor even plaats in de lege stoel om met de blik van de dichter over zijn bureau te kijken. Sensitief en omzichtig weeft Van Halsema dan de herinneringen aan De kamer van Leopold (2011) tot een verstild en aangrijpend beeld: een sublieme aankondiging van de biografie.

omslag
omslag
omslag
Van Halsema De kamer van Leopold
isbn 978 90 6554 0881| € 15,00
Van Halsema Vrienden & Visioenen
isbn 978 90 6554 0331| € 18,50
Van Halsema Te zoeken in deze angstige eeuw
isbn 978 90 6554 3318| € 10,00
Van Halsema Dit eene brein
isbn 978 90 6554 3325| € 30,00
Van Halsema Epifanie
isbn 978 90 6554 3332| € 20,00

omslag
omslag

Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon