titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte

Ontdek de thema's... Geschiedenis

Johan Huizinga omschreef geschiedschrijving als 'zich rekenschap geven'. Zijn opstellen geven een reflectie op de aard en de functie van de geschiedenis door iemand voor wie het vak een levensbehoefte vervulde. Wat hij opmerkt over het ontstaan van historische kennis, over verbeelding en de rol van de vormgeving in het werk van de historicus, behoort tot het oorspronkelijkste dat er in Nederland over deze onderwerpen is geschreven. In onze tijd heeft de historicus en filosoof Frank Ankersmit het project van Huizinga in zekere zin doorgezet. Hij koppelt Huizinga's idee van de historische sensatie aan het besef van de verloren tijd, en tilt beide op naar de sublieme historische ervaring; een ervaring die doorgaans buiten het kader van de geschiedschrijving en zelfs de taal valt.
Nietzsches traktaat 'Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven' staat aan de wieg van de Historische Uitgeverij en is de eerste vertaling van het Vertalerscollectief. Het traktaat is een enthousiast betoog over het nut of het nadeel van te veel of te weinig historisch besef. Het dwingt ons om onze omgang met onze eigen herinneringen en vooruitzichten kritisch in ogenschouw te nemen. Over 'Nut en nadeel' krijgt bij iedere herdruk een nieuw nawoord uit een nieuwe generatie filosofen. De huidige derde druk wordt begeleid door nawoorden van Frank Ankersmit, Jo Tollebeek en Luuk van Middelaar

omslag De sublieme historische ervaring
omslag De taak der cultuurgeschiedenis
omslag Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven

Bekijk ook de andere categorieƫn van dit thema:


Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon