Douwe Draaisma
Rozstrojone umysły
Historie chorych i dzieje chorób


translated by Ewa Jusewicz-Kalter

PIW / Państwowy Instytut Wydawniczy
Warschau 2009

isbn 9788306031164

Original title
Ontregelde geesten
Ziektegeschiedenissen