Douwe Draaisma
Why life speeds up as you get older
How memory shapes our past


translated by Zhang Zaoxia

Beijing United Publishing
Beijing 2014

isbn 9787550229716

Original title
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
Over het autobiografische geheugen