Douwe Draaisma
The Nostalgia Factory
Memory, Time and Ageing


translated by Keiichi Okada

Brain Shuppan
Tokyo 2003

isbn 9784892427282

Original title
De metaforenmachine
Een geschiedenis van het geheugen