Douwe Draaisma
Why life speeds up as you get older
How memory shapes our past


translated by Sho Suzuki

Kodansha
Tokyo 2009

isbn 9784062133210

Original title
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
Over het autobiografische geheugen