Douwe Draaisma
Une histoire de la mémoire


translated by Betrand Abraham

Flammarion
Parijs 2010

isbn 9782081212381

Original title
De metaforenmachine
Een geschiedenis van het geheugen