Douwe Draaisma
Why life speeds up as you get older
How memory shapes our past


translated by Arnold & Erica Pomerans

Cambridge University Press
Cambridge 2012

isbn 9781107646261

Original title
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
Over het autobiografische geheugen