Douwe Draaisma
Why life speeds up as you get older
How memory shapes our past


translated by Arnold & Erica Pomerans

Cambridge University Press
Cambridge 2004

isbn 9780521834247

Original title
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt
Over het autobiografische geheugen