titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
Felix Janssens & rudo Hartman

256 bladzijden
isbn 978 90 6554 4940
nur 700/708
€ 25,00
eerste druk


bestel
international order
omslag

'Een virtuoze en zingende vertaling'
- Interpretatie

'Een uitgave die zich richt tot verstand en hart, en zowel eenvoudigen als hooggeleerden zal boeien'
- Benedictijns tijdschrift

'Prachtige vertalingen, wegwijzers voor wie lijden onder gescheiden-heid en onechtheid, en zoeken naar eenheid en verbondenheid'
- Volzin


Seuse Het boek van de waarheid
& 11 PREKEN van Johannes TaulerHeinrich Seuse (1295-1366), ook bekend onder zijn Latijnse naam Suso, is dominicaan evenals zijn leermeester Meister Eckhart (1260-1327). Het boek van de waarheid is geschreven als verdediging van de leer van Meister Eckhart, nadat diens geschriften in 1329 als ketters veroordeeld en uitgebannen waren. Het boek van de waarheid geldt als een absoluut hoogtepunt in de mystieke lyriek; de gekozen vorm, het zelfgesprek, staat in een lange literaire traditie, die begint bij de Soliloquia van Augustinus. Seuse heeft grote invloed uitgeoefend op de hervormingsgezinde kringen van de Moderne Devotie. De elf Preken van de dominicaan Johannes Tauler (1300-1361) zijn zeker ook voor hun tijd zeer direct geformuleerde preken, opgesteld in korte zinnen en met heldere beelden. Tauler is altijd veel gelezen in zowel katholieke als protestantse kring. Hij inspireerde mystici als Johannes van het Kruis, maar ook de jonge Luther, en droeg zo bij aan de spiritualiteit van de Reformatie. Zoals zijn leermeester Eckhart leerde hij te vertrouwen op weten en wetenschap, maar niet zonder de zekerheid ook te vertrouwen op de goddelijke genade, die het verstand te hulp schiet als het is opgeslokt in de donkere nacht van radeloosheid en onrust.

Het geïnspireerde en goed geïnformeerde nawoord 'Terug naar de oorsprong: de filosofische mystiek van Eckhart, Seuse en Tauler' van Maarten Hoenen, hoogleraar aan de Zwitserse Universität Basel, is een zeer toegankelijk en buitengewoon verhelderend essay over de filosofische mystiek van de drie Rijnlanders Eckhart, Seuse en Tauler. Het boek bevat tevens een ontroerend artikel van Jellema's biograaf Gerben Wynia, 'Mij kijkt een God aan', dat een hommage is aan dichter en vertaler C.O. Jellema (1936-2003), die na zijn eerder uitgebrachte Preken en Traktaten van Meister Eckhart, tenslotte en tot aan de dag van zijn dood werkte aan de vertaling van Taulers Preken. Het dichterlijke en precieze taalgebruik van de vertaler is subliem: het houdt de lezer voortdurend alert, zonder af te doen aan de middeleeuwse stem van de oorspronkelijke auteurs.

Typerend voor de Rijnlandse mystici is dat ze preekten voor een nieuw publiek: hoogontwikkelde vrouwen uit de begijnenbeweging en de nieuwe kloosterordes. Dit verklaart de bijzondere combinatie van innigheid en radicalisme. Wie op zoek is naar authenticiteit en diepgeworteld levensvertrouwen zal getroffen worden door de richtingwijzers die de mystici Seuse, Tauler en Eckhart hebben geplant. De oproep van de drie mystici om het goddelijke in de mens te zien was weinig minder dan een rebellie tegen de officiële regels van de kerk. De kern van hun denken is evenwel niet slechts gelegen in hun afwending van dogmatiek, 'laat alle leringen vallen', maar nog het meest in hun pleidooi voor individuele losmaking en onthechting: de wil en de mogelijkheid om een persoonlijke ommekeer of wending te maken.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon