titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving rudo Hartman

152 bladzijden
isbn 978 90 6554 0461
nur 308
€ 24,95
eerste druk


bestel
international order
omslag

'...een gebeurtenis...'
- Marc van Oostendorp


Vergilius Bucolica
BuitenlevenPiet Schrijvers (1939) is Leids emeritus hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, gelauwerd vertaler van een indrukwekkend oeuvre: de Aeneas en de Georgica van Vergilius; van Horatius de Verzamelde gedichten; van Lucretius De natuur van de dingen; en van Seneca de vrouwelijke en de mannelijke tragedies.

Zijn voornaamste essays over Vergilius, Seneca, Lucretius en Horatius zijn verzameld in Ik kan de Muzen niet haten, over poëtische geestdrift en stoïcijnse standvastigheid.


De Eclogae van Vergilius zien het licht in de eerste eeuw vC, en zijn gecomponeerd naar het voorbeeld van de idyllen van de Griekse dichter Theocritus. Een jeugdige Vergilius wendt het erotische herderslied aan om de vrijmoedigheid van de dichter en de onvergankelijke roem van het dichterschap te bezingen. De pastorale thema’s van natuurlijke eenvoud en onschuld en van onbekommerd liefdesleven laat Vergilius in de Bucolica de hoofdrol spelen. · Als lofzang op de paradijselijke weligheid van het buitenleven in een gedroomd landschap van gelukzaligheid is de Bucolica ook de dichterlijke tegentoon in de politiek-revolutionaire periode na de moord op Julius Caesar tot de vestiging van het principaat van keizer Augustus en de Pax Romana. · Vergilius’ schepping is het lied van een nieuwe politieke mythologie, van een verlangen naar politieke rust en vrede, van de verwachting van een Gouden Eeuw in de Romeinse geschiedenis. Vergilius presenteert Arcadië – puur en ruig, landelijk en vredig – als utopische tegenpool van de machtspolitieke troebelen in Rome. · Dat de Bucolica past en standhoudt in de ontwikkeling van Vergilius’ oeuvre, laat vertaler Piet Schrijvers zien in zijn essay ‘Het wiel van Vergilius’. In ‘Hollandse herderszangen’ beschrijft hij verschillende aspecten van de bucolische traditie in de Nederlandse en de in de Nederlanden lang levendige Latijnse letteren. In het essay ‘Gouden tijden keren terug’ schetst Schrijvers de literaire weerslag van het politieke Gouden-Eeuw-denken in de Nederlanden in het perspectief van het Huis van Oranje.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon