Luuk van Middelaar
The Passage to Europe
How a Continent became a Union


translated by Oleksiy Panych

Dukh i Litera
Kiev 2018

isbn 9789663785974

Original title
De passage naar Europa
Geschiedenis van een begin