Luuk van Middelaar
El paso hacia Europa
Historia de un comienzo


translated by Diego J. Puls & Mariona Vilalta

Galaxia Gutenberg
Barcelona 2013

isbn 9788415472940

Original title
De passage naar Europa
Geschiedenis van een begin